Политика конфиденциальности

Internetowy serwis informacyjny https://polskagazeta.com/ru/ (dalej „Serwis”),prowadzony jest przez Usługodawcę - ul. Czerniakowska 161, 00-453 Warszawa, Poland.

 1. Zamieszczony regulamin definiuje zakres i sposób funkcjonowania serwisu https://polskagazeta.com/ru/, który znajduje się pod adresem https://polskagazeta.com/ru/ - funkcjonujący jako serwis informacyjny.
 2. Zamierzeniem serwisu jest udostępnianie informacji o przygotowywanych ofertach, gazetkach i akcjach promocyjnych wydawanych online i nie tylko, przez sieci handlowe znajdujące się na terytorium Polski. Serwis jest jedynie stroną informacyjną, nie będąc sklepem lub sklepem internetowym.
 3. Użytkownikiem serwisu jest osoba, która odwiedza serwis w sieci Internet.
 4. Odnośniki do stron oraz informacje ze stron internetowych zamieszczane są spośród materiałów udostępnionych i rozpowszechnianych publicznie i bezpłatnie przez sieci handlowe, a także za pomocą zgłoszeń dokonanych poprzez podmioty handlowe. Ideą serwisu, który jest serwisem informacyjnym jest informowanie o sieciach handlowych, ich stronach internetowych, a także przygotowywanyh akcjach promocyjnych przez sieci handlowe m. in. z gazetek reklamowych.
 5. Osoby prowadzące serwis dokładają pełnych starań, aby informacje przedstawiane w serwisie były aktualne i wiarygodne, jednak zastrzegają sobie prawo do pomyłek i błędów, a użytkownik godząc się z tym faktem, nie będzie rościł sobie z tytułu ewenualnych błędów żadnych praw.
 6. Osoby prowadzące serwis nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji jakie zostały podjęte na podstawie zawartych treści.
 7. Akcje promocyjne kończą się w terminie wskazanym w ofercie przez podmiot handlowy bądź w chwili wyczerpania zapasów.
 8. Prawa autorskie do grafik zawartych w materiałach promocyjnych udostępnianych przez podmioty handlowe, należą do tych podmiotów handlowych.
 9. Wszystkie nazwy firmowe oraz znaki towarowe zostały wykorzystane w serwisie jedynie w celach informacyjnych.
 10. Znaki towarowe wyświetlane są na podstawie art.158 ust.1 ustawy Prawo własności przemysłowej.
 11. W sytuacji braku zgody na zamieszczanie w serwisie informacji oraz materiałów promocyjnych, nazw i znaków towarowych dotyczących danego podmiotu handlowego, należy przesłać odpowiednią informację na adres mailowy: [email protected], a zakwestionowane treści zostaną usunięte ze stron serwisu.
 12. Informacje o akcjach promocyjnych zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa handlowego.
 13. Korzystanie z serwisu oznacza pełną akceptację treści niniejszego regulaminu.
 14. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu. O powyższych zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej https://polskagazeta.com/ru/
 15. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym na stronie internetowej nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od daty ich opublikowania.
 16. Serwis oferuje płatne wyświetlanie oferty w postaci banera reklamowego na podstawie indywidualnej oferty.
 17. Po dodaniu ogłoszenia do Serwisu, Ogłaszający obowiązany jest sprawdzić, czy ogłoszenie zostało opublikowane zgodnie z podanymi przez niego danymi.
 18. Użytkownik i Ogłaszający mają prawo zgłosić reklamację nienależytego wykonania usługi. Reklamacja może być złożona do dnia zakończenia publikacji ogłoszenia w Serwisie lub do dnia, w którym ogłoszenie miało być opublikowane.
 19. Reklamacje należy składać pisemnie lub formie elektronicznej na adres Usługodawcy bądź adres mailowy: [email protected]
 20. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
PDF

342KB

10%