Регистрация карты клиента "Время для бизнеса", форма и состояние счета

Netto to najtańsza sieć dyskontowa w Polsce (według koszyka cenowego portalu www.dlahandlu.pl). W asortymencie Netto znajdują się artykuły dla całej rodziny. Nie tylko żywność, ale również artykuły gospodarstwa domowego, dla majsterkowiczów, asortyment dla dzieci, a także przygotowany specjalnie z myślą o osobach starszych.

Netto posiada szeroki asortyment spożywczy i gospodarczy w ekstremalnie niskich cenach. Najnowsze Netto gazetki. Przejrzyj oferty gazetek na ten tydzień i sprawdź godziny otwarcia sklepu Netto.Karta Klienta Czas Na Biznes

1

С помощью карты "Время для бизнеса" Netto

Karta klienta "Czas na biznes" daje możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności i automatycznego fakturowania za zakupy we wszystkich sklepach Netto w Polsce.

Karta Klienta Czas na biznes umożliwia korzystanie z bezgotówkowej formy płatności za zakupy we wszystkich sklepach Netto w Polsce. Faktury są generowane automatycznie i wysyłane pod wskazanym adresem e-mail, a termin płatności wynosi 30 dni. W ramach otrzymanego limitu kredytu kupieckiego można korzystać z niskich cen i świeżych produktów Netto podczas codziennego funkcjonowania Państwa firmy.

1.1

Klient

Предприниматель, т.е. физическое лицо, юридическое лицо или организационная единица, не являющаяся юридическим лицом, которому отдельным актом предоставлена правоспособность - осуществляющий предпринимательскую деятельность от своего имени, который совершает покупки в Магазине в рамках Программы для целей, связанных с этой деятельностью. Клиенты также являются партнерами в гражданском партнерстве в той мере, в какой они занимаются предпринимательской деятельностью. Институциональные организации и другие организации, участвующие в данной Программе, также являются Клиентами.

1.2

Кредитный лимит

Кредитный лимит – максимальный остаток торгового кредита, до которого Клиент может совершать покупки в Магазинах с отсрочкой платежа с использованием Карты. Кредитный лимит определяется индивидуально для каждого Клиента.

Загрузить бесплатно Netto для Androids и iOS! Последняя версия. Установите свободно.

1.3

Договор

Контракт – договор, заключенный Сторонами в начале участия клиента в Программе.

Нетто хочет открывать только 10 магазинов в год
Нетто хочет открывать только 10 магазинов в год

В рамках программы клиент получает Карту с индивидуальным номером. Карта отправляется заказной почтой или курьерской службой по адресу клиента указанные в соглашении. Отправленная карта активна.

2

Пошаговая регистрация

Aby założyć karte klienta "Czas na biznes", wystarczy wypełnić specjalny formularz, który dostępny jest na stronie www.netto.pl/czas-na-biznes/. Proces całej aplikacji jest niezwykle prosty. Wymaga jedynie podania podstawowych danych rejestracyjnych i kontaktowych. Zaraz po podpisaniu umowy zostanie wygenerowana karta klienta i wysłana kurierem pod adres firmy podany w formularzu.WNIOSEK O KARTĘ

Участие в программе

 1. W celu rozpoczęcia uczestnictwa w Programie, Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego wniosku udostępnionego na stronie internetowej www.netto.pl w zakładce dotyczącej Programu.
 2. Klient przedkłada określone we wniosku informacje oraz dokumenty, w tym wskazuje proponowany przez niego Кредитный лимит. Na potrzeby oceny sytuacji Klienta, w tym sytuacji finansowej, Netto może żądać od Klienta przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz informacji.
 3. Klient zobowiązuje się przedstawiać prawdziwe oraz kompletne informacje oraz dokumenty pod rygorem poniesienia z tego tytułu odpowiedzialności.
 4. W celu dokonania oceny sytuacji Klienta, w tym prawidłowości przedłożonych przez niego dokumentów i informacji, Netto może korzystać z usług podmiotów trzecich, na co Klient wyraża zgodę.
 5. Кредитный лимит ustala się indywidualnie dla każdego Klienta. Wysokość Limitu kredytowego dla danego Klienta uzależniona jest wyłącznie od samodzielnej decyzji Netto. Klient nie ma wobec Netto żadnych roszczeń z tytułu nieprzyznania Klientowi Limitu kredytowego lub przyznania Limitu kredytowego w niższej wysokości niż wnioskowana przez Klienta.

Klientowi nadawany jest indywidualny numer klienta. [1]DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW:

Netto оставляет за собой право требовать от Клиента дополнительной гарантии, включая банковскую гарантию или депозит, как до, так и после присоединения Клиента к Программе.

Выдача карт

 • Klient w ramach programu otrzymuje Kartę posiadającą indywidualny numer;
 • Organizatorzy wyznaczyli Netto do wydawania i zarządzania Kartami;
 • Karta wysyłana jest Klientowi listem poleconym lub kurierem na adres Klienta wskazany w umowie. Wysyłana karta jest aktywna;
 • SKarta stanowi własność Netto, a w razie jej nieużywania przez Klienta przez okres dłuższy niż 3 miesiące powinna zostać niezwłocznie zwrócona;
 • Klient może wnioskować do Netto o wydanie większej liczby Kart przypisanych indywidualnie do Klienta. Wydanie większej liczby Kart nie zmienia jednak Limitu kredytowego Klienta;
 • Klient może wnioskować o bezpłatne wydanie maksymalnie dwóch Kart;
 • W razie konieczności wymiany Karty na nową z powodu uszkodzenia lub jej utraty, Netto pobierze od klienta opłatę w wysokości 50 złotych.

Использование карты Клиентом

 • Klient przy realizacji zakupów w kasie Sklepu przedkłada otrzymaną indywidualną Kartę, która następnie jest skanowana. Dokonane zakupy są rejestrowane na Karcie. Płatność za zakupy następuje z odroczonym terminem płatności zgodnie z zasadami określonymi w § 6 OWW;
 • Karta jest uznawana we wszystkich Sklepach. Organizatorzy nie ponosząodpowiedzialności za brak możliwości użycia Karty wynikający z jakichkolwiek przyczyn, w tym przyczyn technicznych;
 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie zakupy zrealizowane przy użyciu karty. Organizatorzy nie weryfikują tożsamości osób osiadających oraz używających karty w Sklepie w imieniu i na rzecz Klienta;
 • Każde użycie Karty zmniejsza aktualne saldo Limitu kredytowego. Aktualizacja salda Limitu kredytowego następuje z chwilą zeskanowania Karty przy realizacji zakupów;
 • Klient przy użyciu Karty nie może zrealizować zakupów przekraczających aktualne saldo Limitu kredytowego. Transakcja jest odrzucana w momencie skanowania Karty.
Товары из газетки
Dekoracja świąteczna na drzwi19 zł
Kołdrę Aloe Vera59 zł
Firance59 zł
Butelka filtrująca Dafi Soft29 zł
butelkę Dafi Soft25 zł
Filtr Dafi Unimax standard29 zł
Filtr do butelki Dafi9 zł
Niszczarkę99 zł
Głośnikowi 79 zł
Zestaw komputerowy 3w149 zł
Sprężony gaz9 zł
Płyn do czyszczenia ekranów LCD/TFT7 zł
Gumkę do włosów6 zł
Spinki do włosów6 zł
Opaska do włosów6 zł
Zestaw gumek do włosów6 zł
Lody Big Milk Algida11.99 zł
Pieluchy Hello Sensitive14.99 zł
Kiełbasy śląskiej Mistrz Rohus9.99 zł
Chipsy Snaxters3.99 zł
Szynki wieprzowej12.99 zł
Jaja z chowu ściółkowego Od Kokoszki7.34 zł
Olej silnikowy 5 W30/4039 zł
Olej silnikowy 10 W-4029 zł
Kosmetyki samochodowe Borygo12 zł
Kanister na benzynę19 zł
Odkurzaczem samochodowym29 zł
Na kule bałwana! Ależ w NETTO sypnęło ofertami!

Na kule bałwana! Ależ w NETTO sypnęło ofertami!

Сzas trwania:00:00:16

Data załadowania:2023-12-18

Zobacz:2179

3

Правила

Настоящий Регламент (далее "Правила") устанавливает условия и положения:

✅ РЕГЛАМЕНТ ПОДАЧИ ЖАЛОБ

PDF

✅ Настоящие правила вступают в силу 17 января 2022 года.

PDF

✅ Общие условия сотрудничества по программе "Время для бизнеса"
Версия: 02.01.2022.

PDF

✅ Правила и условия конкурса Netto - придумай рецепт и выиграй £200

PDF

Google Trends

Trendy Google zapewniają dostęp do zasadniczo niefiltrowanej próbki rzeczywistych żądań wyszukiwania wysyłanych do Google. Dane te są zanonimizowane (nie można rozpoznać użytkowników),podzielone na kategorie (z określonym tematem wyszukiwanych haseł) i zagregowane (pogrupowane). Dzięki temu możemy prezentować zainteresowanie danym tematem na całym świecie lub zawężone do poziomu miasta.

Сноски:

 1. 1. Rejestracja
 2. 2. propozycja supermarketu w Polsce lista
 3. 3. FAQ
4

Q&A

С какого момента будет действовать карта клиента "Время для бизнеса"?

Karta będzie aktywna już w momencie jej odbioru od kuriera.


Как/где я могу проверить баланс моего счета карты клиента Time for Business?

Wszystkie faktury do zapłaty są wysyłane na bieżąco pod adresem mailowym wskazanym we wniosku o wydanie Karty.


Каков размер штрафа за несвоевременный перевод?

W przypadku braku wpłaty w terminie, Netto zachowuje sobie prawo do naliczenia odsetek karnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Имеет ли карта клиента Time for Business срок действия?

Nie, karta nie ma terminu ważności. Jednak jeśli zostanie zgubiona i zastrzeżona – nie można jej reaktywować. Musi zostać wydana nowa. W tym celu należy się skontaktować telefonicznie z Netto, dzwoniąc pod numer: +48 79 700 30 00.

Добавить комментарий

10%
Наш сайт использует cookies

Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.